Suunnittelupalvelu

Toimimme seuraavan tyyppisillä palvelumalleilla joihin yhdistämme elektroniikka-, ohjelmisto-, piirilevy-, mekaniikka- ja lämpösuunnittelua asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan.

-Tuotekehitysprojektit
-Tuotteistamisprojektit
-EOL Projektit
-Asiantuntijapalvelut ja ongelmanratkaisu
-Tuotekustannusten minimointi
-nopeat prototyypit

Suurin osa työstämme on suunnitteluprojektien läpivientiä omaan projektinhallinta
amme tukeutuen.

Teemme myös tuotteistamis- ja tuotannollistamisprojekteja.

Osa asiakkaistamme hyödyntää palveluamme jossa toteutamme nopeasti toteutetuna toiminnallisia- ja tuotantoprototyyppejä.

Osana elektroniikan laitesuunnittelupalveluamme on kokonaisvaltainen lämpösuunnittelu ja teemme myös olemassa olevien laitteiden ongelmien ratkaisua Comsol Multiphysics -ohjelmistolla.

Joskus asiakkaan tuotannossa olevasta laitteesta komponenttien saatavuus heikkenee jolloin olemme ratkaisseet syntyvän ongelman joko hakemalla uuden korvaavan komponentin tai sitten teemme uudelleen suunnittelun jossa voidaan käyttää toisen tyyppistä komponenttia.

Teemme myös olemassa oleviin tuotteisiin toiminnallisia muutoksia ja niin sovittaessa myös tuotekustannusten minimointia.

Elektroniikkasuunnittelu

DooSolutions:lla on vankka kokemus erilaisista elektroniikan tuotekehitys- ja suunnitteluprojekteista. Suunnittelemme asiakkaidemme tarpeisiin niin analogia- kuin digitaalielektroniikkaa. Kokemuksemme kattaa teollisuuselektroniikan sovellukset teholähteistä erilaisiin sulautettuihin järjestelmiin ja sulautettuun linuxiin.

Toteutamme projektit kustannustehokkaasti omilla työkaluillamme ja testaamme tuotteet omassa labrassamme. Piirilevysuunnittelussa käytömme pääsääntöisesti PADSiä.

Suunnittelupalvelun lisäksi tuotamme asiakkaillemme asiantunitijapalveluita, joihin kuuluvat erilaiset elektroniikan ongelma-analyysit, komponenttien saatavuus- tai luotettavuusongelmista johtuvat muutostyöt, sekä ratkaisuehdotusten laatiminen. 

Osaamisemme kattaa mm.
    teholähteet
        perinteiset korttipowerit ja AC/DC teholähteet
        DSP-ohjatut teholähteet

    moottorin ohjaukset
        yksi- ja kolmivaihemoottorit
        askelmoottorit
    sulautetut järjestelmät; pienistä mikro-ohjaimista tehokkaisiin ARM-ratkaisuihin

    IOT-ratkaisut

Ohjelmistosuunnittelu

Toteutamme niin pienet kuin hieman suuremmatkin laiteohjelmistot asiakkaan tarpeiden mukaan, kustannustehokkaasti ja sovitussa ajassa. Ohjelmisto-osaamisemme kattaa niin pienet mikrokontrolleriympäristöt (Atmel, Texas, ST), kuin vaativammatkin prosessoritoteutukset (ARM). 

Ohjelmistoosaamisemme kattaa mm.
    C, C++, Java, C#
    Sulautetut järjestelmät
    Sulautettu linux

Piirilevysuunnittelu

Tarjoomamme kattaa piirilevysuunnittelun yksinkertaisista pikkukorteista aina monimutkaisiin 8-10 kerroslevyihin saakka. Työkaluna piirilevysuunnittelussa käytössä on Mentor PADS.

Lämpösuunnittelu

 Teemme lämpösuunnittelua Comsol Multiphysics-ohljelmistolla. 

- Heatsinkien mitoitus

- Puhaltimien mitoitus

- Kotelon ilmankierto

- Lämmön siirtyminen

Esimerkkinä edellisistä toimii LED-valaisin jossa puolijohteen lämpötila nousee helposti korkeaksi ja valaisimen elinikä lyhenee.

Yllätyksien välttämiseksi on projektin aikana ennen mekaniikan ja elektroniikan levyjen valmistumista syytä mallintaa lämpölähteet ja sijoittaa ne mekaniikkaan jotta simuloimalla voidaan varmentaa jäähtyminen. Lämpötilojen hallinta on tärkeää laitteen eliniän varmistamiseksi.

Mekaniikkasuunnittelu

Suunnittelemme mekaniikkaa Solid Works ympäristössä osana laitesuunnittelua esimerkiksi koteloinnin osalta paikallisesti tai yhdessä asiakkaan kanssa eri tiedostomuotoja hyödyntäen.

Tuemme myös tarvittaessa piirilevysuunnittelua 3D-suunnittelun avulla liittimien, aukotusten ja korkeiden komponenttien asettamien vaatimusten hallitsemiseksi.

  Haemme työntekijöitä.

Hae paikkaa

Osaamisalueemme

  • projektinhallinta
  • tuotesuunnittelu
  • elektroniikkasuunnittelu
  • ohjelmistosuunnittelu
  • mekaniikkasuunnittelu
  • lämpösuunnittelu
  • piirilevysuunnittelu